News Ticker

Menu

Hướng dẫn tạo khung chứa code cho blogspot

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
Các bạn vào blogspot chọn chủ đề=>Chỉnh sửa Html=>Ctrl+F tìm đến thẻ
]]></b:skin> trong template và chép đoạn code sau nằm trên nólưu lại.
.post blockquote{margin:10px 0!important;border:2px solid #58257b!important;overflow: auto !important;text-align: left !important;max-height: 250px !important;background: #ddd!important;background-repeat: no-repeat !important;padding: 15px 20px 15px 35px !important;color: #555 !important;user-select:all}
HƯỚN DẪN SỬ DỤNG
Bước 1:Khi các bạn viết bài các bạn COPY đoạn Code định cho vào Khung

Bước 2:Chọn biểu tượng trích dẫn trên thanh công cụ blogger
Bước 3:Các bạn dán đoạn code vào và xuất bản bài viết thế là xong.

Nếu trong quá trình làm mà ko đc các bạn cứ để lại bình luận mình sẽ giúp các bạn hoàn thành.

Chúc các bạn thành công.

Share This:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Hướng dẫn tạo khung chứa code cho blogspot "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM