News Ticker

Menu

Truyện xuyên không-Trí Tuệ Đại Tống

TRÍ TUỆ ĐẠI TỐNG

Tác giả: Kiết Dữ 2
Tình trạng: Hoàn Thành
Nguồn: Vip Van Dan

DANH SÁCH CHƯƠNG

Quyển 1 - Chương 1: Đẩy cửa một cái đã là ngày hôm qua
Quyển 1 - Chương 2: Sinh tồn nơi hoang dã (1)
Quyển 1 - Chương 3: Sinh tồn nơi hoang dã (2)
Quyển 1 - Chương 4: Sinh tồn nơi hoang dã (3)
Quyển 1 - Chương 5: Trở về nhân gian
Quyển 1 - Chương 6: Cuộc sống là người thầy tốt nhất
Quyển 1 - Chương 7: Đậu Sa quan
Quyển 1 - Chương 8: Cái mầm đọc sách
Quyển 1 - Chương 9: Cuộc sống ở Đậu Sa trại
Quyển 1 - Chương 10: Quan sai bắt tráng đinh
Quyển 1 - Chương 11: Mạnh miệng (1)
Quyển 1 - Chương 12: Mạnh miệng (2)
Quyển 1 - Chương 13: Một ngày của Vân Đại (1)
Quyển 1 - Chương 14: Một ngày của Vân Đại (2)
Quyển 1 - Chương 15: Một ngày của Vân Đại (3)
Quyển 1 - Chương 16: Một ngày của Vân Đại (4)
Quyển 1 - Chương 17: Một ngày của Vân Nhị
Quyển 1 - Chương 18: Gian khổ là tài phú sau này
Quyển 1 - Chương 19: Mua một nô tỳ (1)
Quyển 1 - Chương 20: Mua một nô tỳ (2)
Quyển 1 - Chương 21: Mười lăm năm mới có một tú tài
Quyển 1 - Chương 22: Chuẩn bị cho tương lai (1)
Quyển 1 - Chương 24: Lương gia tiểu thư (1)
Quyển 1 - Chương 25: Lương gia tiểu thư (2)
Quyển 1 - Chương 26: Mùa xuân đã tới
Quyển 1 - Chương 27: Lợi ích là phải chia đều
Quyển 1 - Chương 28: Vô Căn huynh
Quyển 1 - Chương 29: Nàng!
Quyển 1 - Chương 30: Địa ngục của Vân Nhị
Quyển 1 - Chương 31: Vân Đại đi thi
Quyển 1 - Chương 32: Thiên Vấn
Quyển 1 - Chương 33: Án thủ
Quyển 1 - Chương 34: Nông gia tửu
Quyển 1 - Chương 35: Không làm sĩ tử nghèo
Quyển 1 - Chương 36: Phạm Trọng Yêm hại người
Quyển 1 - Chương 37: Lời mời từ Tiêu đại công tử
Quyển 1 - Chương 38: Thanh Minh trong tiết tháng ba
Quyển 1 - Chương 39: Quái nhân (1)
Quyển 1 - Chương 40: Quái nhân (2)
Quyển 1 - Chương 41: Quái nhân (3)
Quyển 1 - Chương 42: Có tiền rồi
Quyển 1 - Chương 43: Muốn học thì không được có rận
Quyển 1 - Chương 44: Hoang sơn thánh âm
Quyển 1 - Chương 45: Tặng quà cũng cần học vấn (1)
Quyển 1 - Chương 46: Tặng quà cũng cần học vấn (2)
Quyển 1 - Chương 47: Sắp phát đạt rồi
Quyển 1 - Chương 48: Ác khách tới nhà
Quyển 1 - Chương 49: Vân gia chuyển nhà
Quyển 1 - Chương 50: Núi lở
Quyển 1 - Chương 51: Có kẻ chết chắc rồi
Quyển 1 - Chương 52: Cướp ngục
Quyển 1 - Chương 53: Rồng lửa trên núi
Quyển 1 - Chương 54: Quan binh tới, phải trốn thôi
Quyển 1 - Chương 55: Vụ mua bán tử vong
Quyển 1 - Chương 56: Vở hài kịch (1)
Quyển 1 - Chương 57: Vở hài kịch (2)
Quyển 1 - Chương 58: Lòng dân
Quyển 1 - Chương 59: Tiếng sơn ca trên núi nam
Quyển 2 - Chương 1: Chất vấn
Quyển 2 - Chương 2: Đồ Lừa gạt
Quyển 2 - Chương 3: Lừa gạt thiện chí (1)
Quyển 2 - Chương 4: Lừa gạt thiện chí (2)
Quyển 2 - Chương 11: Cả trại giết trâu
Quyển 2 - Chương 12: Khích tướng
Quyển 2 - Chương 13: Trên đời không thiếu người thông minh (1)
Quyển 2 - Chương 14: Trên đời không thiếu người thông minh (2)
Quyển 2 - Chương 15: Hầu Tử và Hàm Ngưu (1)
Quyển 2 - Chương 16: Hầu Tử và Hàm Ngưu (2)
Quyển 2 - Chương 17: Vân Đại và Vân Nhị (1)
Quyển 2 - Chương 18: Vân Đại và Vân Nhị (2)
Quyển 2 - Chương 19: Trốn không thoát
Quyển 2 - Chương 20: Chuyện ở nhân gian (1)
Quyển 2 - Chương 21: Chuyện ở nhân gian (2)
Quyển 2 - Chương 22: Chuyện ở nhân gian (3)
Quyển 2 - Chương 23: Chuyện ở nhân gian (4)
Quyển 2 - Chương 24: Hầu Tử bái sư
Quyển 2 - Chương 25: Lên đường
Quyển 2 - Chương 26: Hẻm Lồng Hấp
Quyển 2 - Chương 27: Vân Tranh trên thảo nguyên (1)
Quyển 2 - Chương 28: Vân Tranh trên thảo nguyên (2)
Quyển 2 - Chương 29: Vân Tranh trên thảo nguyên (3)
Quyển 2 - Chương 30: Vân Tranh trên thảo nguyên (4)
Quyển 2 - Chương 31: Miếng gỗ cuối cùng
Quyển 2 - Chương 32: Phát động
Quyển 2 - Chương 33: Liệt nữ
Quyển 2 - Chương 34: Mỹ nhân và gà nhép! (1)
Quyển 2 - Chương 35: Mỹ nhân và gà nhép! (2)
Quyển 2 - Chương 36: Ái tình và xuân dược (1)
Quyển 2 - Chương 37: Ái tình và xuân dược (2)
Quyển 2 - Chương 38: Nữ nhân thích mở thanh lâu

Quyển 2 - Chương 39: Ly biệt và chuẩn bị biệt ly
Quyển 2 - Chương 40: Sờ đầu quan
Quyển 2 - Chương 41: Làm lợi cho thiên hạ
Quyển 2 - Chương 42: Bị phục kích trên núi
Quyển 2 - Chương 43: Sơn dân nhập tịch
Quyển 2 - Chương 44: Tiểu hòa thượng hóa duyên
Quyển 2 - Chương 45: Bái sư
Quyển 2 - Chương 46: Ta đi
Quyển 2 - Chương 47: Long Môn trấn
Quyển 2 - Chương 48: Ai là cường đạo?
Quyển 2 - Chương 49: Giết không hết
Quyển 2 - Chương 50: Tiền tiêu không hết
Quyển 2 - Chương 51: Một ngày làm đại gia
Quyển 2 - Chương 52: Ác nhân ắt có ác nhân trị (1)
Quyển 2 - Chương 53: Ác nhân ắt có ác nhân trị (2)
Quyển 2 - Chương 54: Nhân gian phồn hoa
Quyển 2 - Chương 55: Lòng cha mẹ
Quyển 2 - Chương 56: Dâm tặc (1)
Quyển 2 - Chương 57: Dâm tặc (2)
Quyển 2 - Chương 58: Mùa xuân tới rồi
Quyển 2 - Chương 59: Cửu dương thương quan (1)
Quyển 2 - Chương 60: Cửu dương thương quan (2)
Quyển 2 - Chương 61: Thiếu niên vô hại
Quyển 2 - Chương 62: Khuyên can
Quyển 2 - Chương 63: Mua ruộng nuôi tằm
Quyển 2 - Chương 64: Lại ăn đòn
Quyển 2 - Chương 65: Minh oan cho Đăng Đồ Tử (1)
Quyển 2 - Chương 66: Minh oan cho Đăng Đồ Tử (2)
Quyển 2 - Chương 67: Sợ người hơn sợ trời
Quyển 2 - Chương 68: Hôn sự
Quyển 2 - Chương 69: Nên tránh xa thì hơn
Quyển 2 - Chương 70: Viện binh (1)

Share This:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Truyện xuyên không-Trí Tuệ Đại Tống "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM