News Ticker

Menu

Khắc phục lỗi không lưu được file hosts trên win 7 và win 8

Đối với Window7&8 khắc phục tương tự nhau.
File Host trong Windows có rất nhiều tác dụng, đôi khi bạn có thể sử dụng nó để cài đặt phần mềm, crack các chương trình hoặc truy cập internet....Vậy làm cách nào để khắc phục lỗi không lưu được trên file hosts
Bước 1:Vào  C:\Windows\System32\drivers\etc tìm đến file hosts->chọn properties
Bước2:Tại Permissions for host -Tick vào tất cả các  ô trong Permissions for User -Chọn ok là xong

Như vậy là bạn có thể lưu được file hosts rồi đấy.Ví dụ như crack phần mềm Camtasia Studio chẳng hạn.


Chúc Các bạn thành công.

Share This:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Khắc phục lỗi không lưu được file hosts trên win 7 và win 8 "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM