News Ticker

Menu

Tạo khung "Nổi bật" cho blogspot

Bước 1 : Đăng nhập blogspot => Mẫu (Template) => Chỉnh sửa HTML

Ctrl+F=>Rồi tìm đoạn code sau :]]></b:skin>rồi dán các đoạn code dưới đây
lên trên phần ]]></b:skin> và bấm Lưu lại
.noibat { background-color:#C0E9FA; background-position:30px 20px; background-repeat:no-repeat no-repeat; border:3px dashed #0E7FAD; border-bottom-left-radius:15px; border-bottom-right-radius:15px; border-top-left-radius:15px; border-top-right-radius:15px; box-sizing:border-box; color:#000; font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:15px; line-height:24px; margin:20px 10px; outline:none;padding:10px; }
Bước 2 : Bước này là bước bạn thao tác khi viết bài . Khi bạn viết bài thì bạn đơn giản chuyển dạng soạn thảo văn bản từ dạng Viết sang dạng HTML rồi bao phần nội dung cần gây chú ý vào thẻ:

 <div class="noibat"> Nội dung cần làm nổi bật </div>

Chúc các bạn thành công !

Share This:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Tạo khung "Nổi bật" cho blogspot "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM