News Ticker

Menu

Hướng dẫn tạo nút DEMO và nút DOWLOAD đẹp cho blogspot


DEMO:


Hướng dẫn cài đặt:
Các bạn vào blogspot chọn chủ đề=>Chỉnh sửa Html=>Ctrl+F tìm đến thẻ
</style> trong template và chép đoạn code sau nằm trên nó và lưu lại
.btn{list-style:none;text-align:center;margin:10px!important;padding:10px!important;font-size:14px;clear:both;display:inline-block;text-decoration:none!important;color:#FFF!important} .btn ul {margin:0;padding:0} .btn li{display:inline;margin:5px;padding:0;list-style:none;} .demo,.download{padding:12px 15px!important;color:#fff!important;font-weight:700;font-size:14px;font-family:Open Sans,sans-serif;text-align:center;text-transform:uppercase;border-radius:3px;opacity:.95;border:0;letter-spacing:2px;transition:all .2s ease-out} .demo {background-color:#3498DB;} .download {background-color:#054ead;} .demo:hover {background-color:#60B8F4;color:#fff;border-bottom:2px solid #3498DB; opacity:1;} .download:hover {background-color:#49DDAA;color:#fff;border-bottom:2px solid #1ABC84;opacity:1;} .demo:before {content:'\f135';display:inline-block;font-weight:normal;vertical-align:top;margin-right:10px;width:16px;height:16px;line-height:24px;font-family:fontawesome;transition:all 0.5s ease-out;} .download:before {content:'\f019';display:inline-block;font-weight:normal;vertical-align:top;margin-right:10px;width:16px;height:16px;line-height:24px;font-family:fontawesome;transition:all 0.5s ease-out;}

HƯỚN DẪN SỬ DỤNG
khi đăng bài Các bạn muốn đặt nút này ở đâu các bạn chỉ cần chuyển qua html và dán đoạn code sau vào đó.

<div style="text-align: center;">
<ul class="btn">
<li><a class="demo" href="thay địa chỉ liên kết vào đây" target="_blank">DEMO</a></li>
<li><a class="download" href=" thay địa chỉ liên kết vào đây" target="_blank">DOWNLOAD</a></li>
</ul>
</div>
Như vậy là xong rồi đấy mấy bạn.ai ko làm được comment bên dưới mình hướng dẫn nha.
Chúc các bạn thành công.

Share This:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Hướng dẫn tạo nút DEMO và nút DOWLOAD đẹp cho blogspot "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM